Repeatere og APRS

Kristiansundgruppen har i drift en 2m repeater og APRS digipeater på Reinsfjellet.

Reinsfjellet ligger et stykke sør for byen og stasjonene er lokalisert på toppen av fjellet på ca. 990 meters høyde.

LA6XR er en FM og C4FM repeater basert på en Yaesu DR-1X.

Det benyttes kun 4 kavitetsfilter, men den har separate dobbel dipol antenner for mottaker og sender og har svært god følsomhet og et formidabelt dekningsområde.

145.600 MHz FM/C4FM
Repeater-skift: -0,6 MHz (145.000 MHz).
Åpning kun med subtone: 123 Hz. APRS LD6RF på 144.8000 MHz er lokaliser på samme sted med egen antenne montert på mønet av bua. Det er installert en avbruddslogikk som stopper sending når repeateren er aktiv

Bilde: LA6XR og LD6RF (LB9RE, 2019)

APRS stasjonen på Reinsfjellet har i Kristiansund tilgang til en APRS I-Gate LD6KN med digipeater funksjon og forbindelse til internett for formidling av mottatt informasjon fra APRS stasjoner i området. LD6KN er lokalisert på Nordlandet i byen.

Gruppen har også en 70cm FM repeater, LA6YRR, 434.6000/432.6000 MHz, som nå midlertidig er satt i drift på gruppelokalet. Antennen er en 2m/70cm antenne oppe i masten som tilhørte 2m/70cm radioene ved hovedstasjonen. Den kan åpnes med 1750 Hz tone. Dekningsområdet antas å være lokalt i byen og det nærmeste omland.