Medlemsmøter

Møtereferatene er under kakemannlista.

Medlemsmøter og kakemenn 2024-2025

1. februar LA4XGA Geir LB2TG Paul
7. mars LB2TG Paul LB4AJ Linda
4. april LA4XGA Geir
2. mai LA2BIA Steinar
6. juni LA9VBA Ole
5. september LB4MI Helge
3. oktober LB9RE Håvard
7. november LA5RIA Erling
5. desember LB2LH Leif
2. januar 2025 LB8UG Christian
6. februar 2025 LA4XGA Geir
6. mars 2025 LB2TG Paul
Kakemann er ansvarlig for at gruppelokalet er åpent og ser representativt ut før møtet, koker kaffe og serverer kake etter møtet er over.

Møtereferat

Møtereferat LA6K medlemsmøte 1.6.2023

 • Velkommen, fra formann Helge. Siste møte før ferien.
 • 11 medlemmer møtt

Helge, Ole, Erling, Håvard, Ståle, Paul, Odd Ragnar, Linda, Svein, Ola, Malfrid

 • Post

Ingen post

 • Økonomi:

Tilfredsstillende

 • Statusgruppestasjon:

Fritzel beam er demontert og ligger på taket av barnehagen i påvente av salg, kan legges ut på LA3F.

               Ny antenne under montering, vi må få laget rotor fundament.

 • Dugnad:

Torsdager kl 1800 igjennom sommeren for den som er hjemme og villig.

 • Aktiviteter:

Fyrhelg på Stavneset utgår, bare 1 påmeldt

Frivillighetsdagen i Folkeparken, vi delta ikke.

Muligheter for Field-day i sommer dersom noen melder seg på.

Helge refererte til oppstart av SOTA forening for å samle miljøet for de som er portabel med radio på fjelltopper i landet.

QSL manager med innsamling av utgående QSL for sommeren, Russland og Belarus ble tatt ut av QSL bunken og lagret på gruppelokalet inntil muligheten for postgang til disse landene er gjenopprettet.

Reinsfjellet må besøkes i sommer, periodisk problem med repeater, dropper ned i signalstyrke under QSO, også nedkoplingsproblemer. Mulig HF innslag i dårlig plugg eller tilkopling.

          Neste møte 7.september med kakemann Helge. God sommer.

Kakemann Ole LA9VBA  sto for servering!

Referent;

LA9VBA

Ole Eikrem

Referat medlemsmøte 4. mai 2023 kl. 19.00

 • Til stede: Linda, Rolf, Steinar, Erling, Leif, John, Ola, Svein, Ole, Christian, Paul, Helge
 •  
 • Velkommen
 • Post

E-post: Momsrefusjon,

Fysisk post: Bullen

            Dugnader går sin gang, ryddet bakrom, ryddet lager, klart for antennearbeid neste torsdag,

 • Økonomi: Tilfredsstillende, Ny antenne er betalt
 • Stavneset fyrhelg 18-20.august, påmelding til la6k@la6k.no , vi må være minimum 4 spreke deltakere til rigging.
 •  
 • Vi legger ut Fritzel beam for salg
 • Kakemann: Steinar og Snefryd

Møtereferat LA6K medlemsmøte 2.3.2023

 • Velkommen, fra formann Helge
 •  11 medlemmer møtt

Ole, Håvard, Linda, Paul, Odd Ragnar, Geir, Steinar, Svein, Christian, Bjarne

 • Datoer: JOTA/JOTI  20.-22. oktober
 • HAM Meeting 15.4
 • LADXG meeting 14.4
 • Post

Analog: Bullen

E-post: Melding frå WinLink LA7UL Finn, om tildeling av IC-7300

 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende
  • 32 betalende pr dato
 • Drop-in hver torsdag utenom møtedager
 • Dugnadsplanlegging etter påske.
 • Håvard donerer diverse Icom kabler, ta i bruk den som ønsker og legg en liten sum i håndkassa som bidrag
 • En Nano VNC (antenne, filter, kabel-analysator) donert av Håvard, ligger på gruppa for den som vil teste ut. Det ligger også et Practical Wireless som omhandler Nano VNC.

Kakemann Paul LB2TG sto for servering!

Referent;

LA9VBA

Ole Eikrem

Møtereferat LA6K medlemsmøte 2.2.2023

 • Velkommen, fra formann Helge
 •  
 • 11 medlemmer møtt
 • Håvard, Helge, Bjarne, Ola, Paul, Rolf, Svein, Geir, Ole, Christian, Linda

 • Post:
 • E-post til medlemmer, møtedatoer, kakemenn
 • Ingen inkommende post
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende
  • 25 betalende pr dato
 • Planer for året 2023
  • Stavneset 19. og 20 august
  • Fieldday 1-3 september
 • DropIn hver torsdag kl 19.00 de øvrige torsdagene
 • Eventuelt

Kakemann Geir LA4XGA sto for servering!

Referent;

LA9VBA

Ole Eikrem

Møtereferat LA6K medlemsmøte 04.11.2021

 • Velkommen, fra formann Ole
 • Følgende møtt
  • Målfrid, Steinar, Willy, Erling, Ole, Paul, Håvard, John, Ola, Edvin, Ingvar, Helge
 • Post:
  • Bullen, og e-post fra sambandsmanager.
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende.
  • Det er innkjøpt antenne for 80M, og en 40M windom til gruppestasjon.
 • Status gruppestasjon, APRS, repeater
  • Reinsfjellet
   • Vi har mottatt innplasseringsnummer, og avventer plassering. Diverse pågående omorganiseringer gjør at det trolig vil ta sin tid før dette blir avklart.
  • Gruppestasjon
   • Det er planer om å henge opp 80M-antenne ved første mulighet.
 • JOTA/JOTI
  • Dette var lørdag 16. oktober. Willy og Erling deltok for å kjøre radio. Det var veldig gode tilbakemeldinger, og alle fikk prøvd seg på lufta. Mange var også på 20M, og snakket engelsk med andre stasjoner. Gruppelokalet passet veldig bra til formålet. Takk til LA5WJA Willy og LA5RIA Erling for sin innsats med radiokjøring, og LB2LH Leif for initiativet til aktiviteten med JOTA fra LA6K.
 • Eventuelt:
  • Det nærmer seg at valgkomite (og festkomite!) må begynne sitt arbeide igjen. Så en liten påminner der.
 • Tema/foredrag:
  • Ole hadde planlagt å fortelle om sin jakt på russiske diplomer, men dette ble utsatt til neste mulighet.

Det ble feiret 2 x 90 årsdager for Målfrid og Ingvar, med flott bløtkake.

Referent; LB4MI Helge.

Møtereferat LA6K medlemsmøte 07.10.2021

 • Velkommen, fra formann Ole
 • 7 medlemmer møtt
  • Ola, Helge, Ole, Håvard, Kristian, Willy, Målfrid
 • Post:
  • Fra sambandstjenesten i ligaen.
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende
  • Innkjøp av prosjektor til gruppelokalet
  • Innkommende 2000,- fra salg av Yaesu-rig fra Edvin/Willy
 • Status gruppestasjon, APRS, repeater
  • Håvard presenterer planer for gruppestasjonene
   • 80 m sloper fungerer fremdeles ikkje, da vi ikkje får kontakt med antenne-svitsj.
   • Planer for 160 meter antenne, trolig i «Linear Loading» (sloper foldet tilbake mot mast). Alternativt «shunt feeding mast» med antenne hengende langs masten på «galger».
  • Håvard presenterer oppsettet på Reinsfjellet som nå er på plass
   • Problemet med oppsettet er nå løst. Det viste seg at brukermanualen hadde feil på pinnelayout, men servicemanualen var korrekt. Når dette ble løst, så fungerte alt etter at LB8UG var på Reinsfjellet og installerte. Yaesu er informert av Håvard om feilen.
 • JOTA/JOTI
  • Dette blir på laurdag 16. oktober. Willy vil møte for å delta for radiodel. Frivillige må gjerne møte opp gjennom dagen, alle er velkomne! Drop innom!
 • Sambandstjenesten
  • Mottatt en del generell informasjon om dette.
  • Ikkje avklart kva gruppens rolle blir her enda.
 • Eventuelt:
  • Innplassering i masten på Reinsfjellet. Dette går fremover. Håvard og Ole er involvert i dette.
 • Tema/foredrag:
  • LB4MI holdt presentasjon om hvordan man kan lære seg morse med dagens verktøy.

Kakemann Ola sto for flott servering – nå også på riktig dag!

Referent; LB4MI Helge.

++++++++++++++++++++++

Medlemsmøte LA6K 2 Sept. 2021


Det var 6 medlemmer tilstede da formannen åpnet møtet etter gjennomgang av
smittevernreglene.

 1. Innkommet post/e-post:
  -4 stk ”bullen”
  -Kristiansund Kommune, informasjon om fritidskortet
  -Sambandstjenesten NRRL
  -Høringsnotat NRRL
  -Div. e-poster fra Håvard LB9RE
 2. Økonomi:
  Ble gjennomgått og funnet tilfredsstillende.
 3. Status gruppestasjon/antenner:
  -2 operative stasjoner
  -Ny sloper multiband antenne for ”stasjon B” max 100 W.
 • Coaxial vender montert i mast
  -Beam antenne må justeres før det kan kjøres høyere effekt på denne.
 1. Innplassering repeatere på Reinsfjell og Varden:
  -Det er store omstruktureringen i Telenor. Dette har forsinket saksbehandling, så
  fortsatt ingen tilbakemelding til tross for gjentatte purringer.
 2. Sambandstjenesten NRRL:
  -Gruppen må ta stilling til evt. aktiv deltakelse i nødsambandstjenesten jfr. utsendt
  skriv fra NRRL/FORF. Det vil bli innkalt til et eget møte om denne saken.
  Møtet ble avsluttet kl 20:05.
  Takk til Leif Magne for servering av kaker etter møtet.
  For sekretæren
  Erling LA5RIA

Torsdag 01. oktober 2020

 • Velkommen, fra formann Paul
 • Det manglet kaffe til møtet, men LA9VBA Ole ordnet heldigvis opp!
 • 10 medlemmer møtt
  • Helge, Paul, Willy, Erling, Ole,  Linda (+OM Espen), Leif, Håvard, Kristian, Geir,
 • Post:
  • Det har kommet noen QSL-kort direkte til gruppen (ifm. Stavneset)
  • Det har også kommet noen e-poster angående QSL-kort (ifm. Stavneset)
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende
  • Det har blitt kjøpt inn et koblingsskap til antennekabler til gruppestasjonen.
 • Gruppelokalet, veien videre
  • Dugnader fortsetter på torsdager kl 17
 • Offentliggjøringer:
  • LA9VBA Ole har skrevet referat fra de tre Stavneset-turene som blir sendt inn til Bullen når det er klart.
 • Eventuelt:
  • Vi ønsker å takke Stavnesets venner for svært godt samarbeid ved årets International Lighthouse Lightship Weekend – ILLW.
  • Neste gruppemøte blir i 5. november.

Kakemann LB2LH Leif serverte flott «hjembakst»!

Referent; LB4MI Helge.

Referat fra medlemsmøte 3. september 2020

Velkommen fra Paul.

10 medlemmer møtte.

Bjarne Bekken, Geir Strømsholm, Linda Knudsen, Paul Haavind, Ole Eikrem,

Erling Winje, John Kuløy, Christian Bugge, Ola Flatvad og Håvard Nasvik

1. Innkommet post

-Innkalling til sambandsledermøte på Teams, påmelding 10/9. En bør stille på møtet.

-Barne- og ungdomsarbeid, speider med mer. Vi melder pass.

2. Mottatt to forespørsler om QSL kort fra aktiviteten på Stavneset.

3. Økonomien er tilfredsstillende. Utlegg i forbindelse med Stavneset sendes Ole for refusjon.

4. Oppsummering av aktivitetene på Stavneset

-Det ble en meget vellykket aktivitet på fyret med mye sosialt samvær og god radioaktivitet. Grilling ved brygga med bading i Atlanterhavet for de barskeste var et høydepunkt. Utover kveldene ble det god stemning og godt sosialt samvær. Det ble kjørt ca. 470 QSOer på både CW og SSB. Noen RTTY kontakter også. FT4 og FT8 ble ikke prioritert.

Tre radioer med hver sin antenne og filter gjorde radiokjøringen grei for alle. Dette var så vellykket at det fristet til gjentakelse neste år. Vi har jo vært der 3 år allerede.

5. Nye QSL kort

-Utkast til nye QSL kort og innkjøp av flere kort ble diskutert. Våre to kort har to motiv, det ordinære har utsikt mot havet og det andre har motiv fra Stavneset fyr. Etter en diskusjon ble det enighet om å gå for 3 varianter: Ordinært kort, ordinært kort med /P og et tredje med Stavneset som motiv og /P. Antallet kort blir bestemt senere.

6. Nytt fra NRRL

-Knut på NRRLs kontor melder ar redaktør av Bullen, Ola Matti, vil ha en LH artikkel i neste nummer, frist for innsending er 12. oktober. Ole og Helge settes på skrivejobben. De som har aktuelle bilder kan sende disse til Ole og Helge. Bilder av personer må være godkjent før innsending til Bullen. Det er 22 medlemmer som har gitt slik godkjenning skriftlig. Utkast til artikkel (nesten ferdig) presenteres på neste medlemsmøte 1. oktober.

7. Telegrafikurs

-PC, en 486 med CW program, er satt opp i shacken og spiller fint. Det er bare å komme og øve på CW.

8. Krafttak med ferdigstilling av radiorommet.

-Dugnad for trekking av kabler starter torsdag 10. oktober kl 18:00 og utover kvelden og vil holde på framover til samme tid hver torsdag til alt er ferdig.

9. Eventuelt

-Leif har en APRS mottaker og legger ut trafikk på nettet.

-APRS på Ruten har ikke fungert siste uken og antas å ha falt ut.

-Det er planer om en tur opp på Reinsfjell for å montere eksisterende APRS utstyr som har vært operativt i perioder fra gruppelokalet. Logikk monteres for muting av TX når repeater er aktiv.

Erling reddet kvelden og hadde med kaker til kaffen.
Referent LB9RE Håvard

Torsdag 11. juni 2020

 • Velkommen, fra leder Paul.
 • 10 medlemmer møtt.
  • Geir S, Helge H, Paul, Linda, Willy, Erling, Ole, John, Ola, Geir. Leif H kom etter møtet.
 • Post:
  • Ingen
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende
 • Gruppelokalet, veien videre
  • Dugnader fortsetter til høsten
  • Antenne-dugnad avtales trolig i sommer.
 • Radioamatørkurs:
  • Utsettes til forholdene tillater slikt, pga. COVID-19
 • Eventuelt:
  • Neste gruppemøte blir i september. Vi ønsker alle god sommer!

Kakemann LA5VJA Rolf (og vi takker spesielt Johanne!)

Referent; LB4MI Helge.

Torsdag 5. mars 2020

 • Velkommen, fra leder Paul.
 • 10 medlemmer møtt.
 • Post:
  • Bullen
  • Regninger; West Elektro og Simarud
  • E-post:
   • Fylkesmøte i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum). De etterspør om noen fra LA6K ønsker å delta. Slutten av mars 2020, på Sunnmøre.
    • LB8UG Kristian sjekker kalenderen, og undersøker om det er mulig for han å delta.
    • Paul gir FORF tilbakemelding, at vi kanskje kan stille med en person.
 • Forespørsel fra kommunen om å delta på fritidsmesse til høsten.
  • Det har ikke kommet inn noen interessenter.
 • Økonomi:
  • Diverse innkjøp til radiostasjonene i LA6K, og regning fra West Elektro på godkjenninger av gruppelokalet.
  • Fremdeles 35 betalende medlemmer.
  • Tilfredsstillende saldo.
 • Gruppelokalet, veien videre
  • Dugnader går fremdeles på onsdager, klokken 18.
 • Radioamatørkurs:
  • Paul informerer om at et lisenskurs utsettes til september.
 • Nettside, www.la6k.no:
  • Ny nettside legges ut 2. april. Det begynner å ta form, hvor flere av undersidene snart er ferdige.
 • Eventuelt:
  • LA6K fyller 40 år. Det bør settes dato for en feiring på gruppelokalet. 2. oktober 1980 ble klubben etablert.
  • Det foreslås fredag 2. oktober 2020. Festkomiteen informeres.

Kakemann LB2TG Paul,

Referent; LB4MI Helge.

Torsdag 6. februar 2020

§  Tar vedtak på neste medlemsmøte

 • Økonomi:
  • 35 betalende medlemmer.
  • Tilfredsstillende saldo.
 • Gruppelokalet, veien videre
  • Vi starter opp med dugnader på onsdag kl 18:00.
  • Utendørs (i påvente av finvær):
   • Beam har løsnet slik at den roterer. I tillegg har loopen til 80 meter blitt ødelagt i det siste uværet.
   • Det må trekkes inn coax-kabler til shack. Krever et trekkelag.
  • Innendørs:
   • Lage arbeidsbenk i shack
   • Diverse opprydning i papirer for arkivering
 • Radioamatørkurs:
  • Trolig har vi nok kandidater som er interessert i å delta for å arrangere kurs. Paul tar seg av koordinering.
 • Eventuelt:
 1. Det har kommet info om at folk har gammelt radioutstyr som de ønsker å donere til klubben.
 2. Ny nettside snart klar til publisering. Den legges ut 2. april. Møte den 13. februar kl 18:00 for «IT-avdelingen»; Paul, Ole og Helge

Formannens kommentar; Kakemann glimret med sitt fravær, men SWL Linda reddet dagen!

Referent; LB4MI.

Torsdag 5. desember 2019

 • Velkommen, fra Paul. Dette er årets siste medlemsmøte, og vi er vel på plass i nytt gruppelokale!
 • 8 medlemmer møtt.
 • Post:
  • Bullen
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende.
 • Gruppelokalet, veien videre – og juleferie?
  • Diskuterer om vi skal fortsette dugnader før jul. Det bestemmes at det blir opphold til nyåret
 • Eventuelt:
  • Møte i festkomiteen; Paul og Ole er fremdeles på jakt etter frivillige.
  • LA6K sine hjemmesider har forsvunnet fra nettet. Paul har pratet med NRRL om saken. Det viser seg at denne tjenesten ikke leveres mer fra NRRL. Dette gjelder også e-post til LA6K@NRRL.NO, som også er deaktivert. Det er foreslått at vi kjøper vårt eget domene, f.eks la6k.no, og dette gjør det mulig å tilby epostadresse til medlemmer med mer. Pris er rundt 500-600 kroner pr. år. Dette vedtas å etablere eget domene.
  • Sist medlemsmøte ble det diskutert å skaffe like interfacer til de to grupperadioene. Dette er nå donert fra Rolf og Paul. Det må kjøpes inn kabel-sett, og dette koster rundt 1200,- for to stk radioer. LA6K takker for donasjoner!

Vi ønsker alle en fin julefeiring,

 Referent; LB4MI.


Medlemsmøte LA6K 07.11.2019

Formannen åpnet møtet kl 19:00 med 6 medlemmer tilstede, og ønsket vårt nye medlem Linda velkommen. Hun er for øvrig medlem nr 100!

 • ·         Post – ingen post mottatt
 • ·         Økonomi – tilfredsstillende. Regninger ifm oppussing av lokalet betales fortløpende.
 • ·         E-post fra NRRL viser at 8 av våre 36 medlemmer ikke er medlem av NRRL. Vi ligger likevel godt over landsgjennomsnittet.
 • ·         Gruppelokalet
 • o   Dugnad – svært dårlig oppslutning på dugnadskveldene. Mandag og onsdag kl 18:00 er fortsatt faste dugnadskvelder inntil ferdigstillelse av lokalet.
 • o   Paul har fått tak i flere møbler. Kopper/fat osv. som har blitt oppbevart hos Malfrid skal hentes og bringes til lokalet. Vi forsøker å få tak

i oppvaskmaskin og kjøleskap.

 • o   Husregler – Det må settes opp ”husregler” for bruk av lokalet, slik at ryddighet og renhold holdes på et skikkelig nivå.
 • ·         Repeater – Intet nytt vedr. filter til repeateren.
 • ·         APRS – node settes opp hjem til Paul inntil videre, da dekningen fra gruppelokalet viser seg å være svært dårlig.

Møtet avsluttet kl 19:30.

Etter møtet ble det fantastisk servering av hjemmebakte kaker fra Linda. Tusen takk!


Torsdag 3. oktober 2019

 • 8 medlemmer møtt.
 • Post:
  • Bullen
  •  
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende. Husk å fortsett med rekrutering av folk til Dugnadsløftet (Norsk Tipping).
  • Forventer regning fra West Elektro for arbeid på det elektriske anlegget i det nye gruppelokalet (samsvarserklæring)
 • Gruppelokalet & dugnader
  • Det bør kjøpes inn gardiner, helst med mulighet for å gjøre det lystett til temakvelder ved bruk av prosjektor.
  • Det bør også henges for noe foran scenen, for å dekke til.
  • Gitter foran vinduene på radiorom; diskuteres forskjellige løsninger. Må være mulig å benytte som rømningsvei. Og reverserbart, i tilfelle vi må tilbakestille igjen senere.
  • Det er skaffet 3 x 60 meter coax-kabel, til trekking fra nytt radiorom til antenner. Kabel ligger i bod på gruppelokalet.
 • Eventuelt:
  • Reinsfjellet:
   • Det planlagte APRS-opplegget passet ikke med radioene. Trolig er det mulig å få donert en radio, som APRS-utstyret passer til. Kristian følger opp dette.
   • Det er snø der nå, så en må vente på mildvær om en skal ha en tur der nå i høst.

Kakemann LA5VJA setter ny standard når det gjelder servering. Alle godt fornøyde!

Referent; LB4MI.


Torsdag 5. september 2019

 • 9 medlemmer møtt.
 • Post:
  • Bullen
  • Spørsmål fra NRRL angående årsberetningen til LA6K.  Paul følger opp.
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende.
  • Det er nå 35 givere på Grasrotandelen. Det oppfordres til å verve kjente (og ukjente) til dette, da det bidrar sterkt i klubbkassen!
 • Gruppelokalet & dugnader
  • Dugnad starter opp mandager og torsdager, kl 18. Prioritet på radiorommet.
  • Det bør lages beskyttelse foran vinduer til radiorom.
  • Det må rapporteres inn til kommunen etter endringer i det elektriske anlegget (samsvarserklæringer fra elektriker osv)
 • Eventuelt:
  • Reinsfjellet: Bør ta en vedlikeholdstur for å vurdere om bua må beises.
  • Også arbeid på APRS, men uklart om det foreslåtte utstyret passer på Reinsfjellet.

Referent; LB4MI.


Torsdag 6. juni 2019

 • 5 medlemmer møtt.
 • Post:
  • Informasjon om momskompensasjon fra ligaen. Ikke relevant.
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende. 3900,- inn fra grasrotandelen.
 • Gruppelokalet & dugnader
  • Pause for sommeren, fortsetter med ferdigstilling i august. Prioriterer shack.
 • Eventuelt:
  • Det blir vedlikeholdstur til Reinsfjellet til høsten.
  • APRS monteres igjen til høsten. Utstyr kjøpt inn for å unngå støyproblemer fra repeateren.
  • Stavneset 2019:
   • 16-18. august 2019
   • Det er ønskelig med en påmelding i forkant at booking av Stavneset.
   • Det må medregnes å delta på opp/ned-rigging
   • Påmeldingsfrist til 15. juli til e-post LA6K.

Kakemann og referent; LB4MI.


Torsdag 9. mai 2019

 • Møtet kansellert denne måned.

Torsdag 4. april 2019

 • 7 medlemmer møtt.
 • Post:
  • Ingenting
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende. Oppussing av gruppelokalet har så langt kommet på ca 10.000,- og det gjenstår ikke mange investeringer.
 • Gruppelokalet & dugnader
  • Det har vært godt oppmøte på dugnader, men med en liten nedadgående trend i det siste.
  • Det foreslås at vi fortsetter som normalt frem til 1. mai, og deretter går over til kun 1 dag i uken (torsdager). Dette er nå den gjeldende planen.
  • Det vil bli fokusert på å få ferdig shack, for å sikre at vi får flyttet inn i nytt lokale og ut av det gamle.
 • Husregler:
  • Det er behov for husregler for det nye lokalet. Spesielt rundt ryddighet. Det ble diskutert at i nytt lokale kan man f.eks benytte tøfler/slippers som man kan ha der. I alle fall bør det ikke være bruk av utesko inne i lokalet, for bl.a. å unngå å måtte vaske for ofte.
  • Det ble bestemt at styret kunne samle inn og sette opp et sett mer regler på neste styremøte. Bare send inn forslag, eller tanker rundt dette!
 • Eventuelt:
  • Filter til repeater: Ikke noe nytt på dette fra LB8UG(som hadde med fantastisk hjembakst, så alt rundt filtre var snart glemt igjen)

Referent; LB4MI.


Torsdag 7.  mars 2019

 • Ni medlemmer møtt.
 • Post:
  • Bladet Amatørradio
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende. Betalt 500,- til Stavnesets venner.
 • Gruppelokalet
  • Bra oppmøte på dugnader! 9 medlemmer har vært innom så langt. Det er god fremgang.
  • Det har vært en liten pause i dugnader, for å avklare leieavtale med kommunen. Det viste seg å være noen misforståelser om lokalet, som ble avklart på et møte denne uken mellom Ole, Paul og representanter fra kommunen.
  • Ny kontrakt blir signert og returnert kommunen. Ingen innvendinger fra medlemmene.
  • For det nye lokalet bør man ha noen regler rundt bruken av lokalet, basert på sunn fornuft og godt bondevett. Disse kan avklares i forkant av innflytting.
  • Dugnader starter opp igjen førstkommende mandag, og fortsetter som før; mandag ,tirsdag og torsdag.
 • Eventuelt:
  • Det ble etterlyst referater fra medlemsmøter på e-post, i tillegg til publisering på hjemmesiden. Sekretær noterte seg dette.

Referent; LB4MI.


Torsdag 7.  februar 2019

 • Syv medlemmer møtt.
 • Post:
  • Ingen
 • Økonomi:
  • Tilfredsstillende.
 • Aktiviteter 2019:
  • Det ble diskutert hvilke aktiviteter som LA6K kunne foreta seg i 2019.
  • Det ble foreslått tur til Stavneset. Paul tar kontakt med Håvard for å booke dette.
  • Det er behov for oppussing av repeater-bod på Reinsfjellet. Det avklares senere om det skal tas en dugnad på dette.
 • Gruppelokalet
  • Ny leiekontrakt mellom LA6K og kommunen er under utarbeidelse. God fremgang. Det vil snart bli start på dugnader.
  • Dugnadskomitee består av Paul, Ola og Erling. De vil sørge for å kalle inn til dugnad og organisere arbeidet.
 • Eventuelt:
  • Ingenting.

Referent; LB4MI.