Hva er amatørradio?En radioamatør er en person som har interesse for radioteknikk og kommunikasjon og som gjennom disse interessene har kvalifisert seg for å få radioamatørlisens.

De mange mulighetene radioamatørene har, gjør at det alltid finnes nye sider ved hobbyen som en kan ta fatt på om lysten og interessen er der.

Radioamatørene har alltid vært foregangsmenn når det gjelder å utforske og utprøve nye teknikker. Unge og eldre møtes i et fellesskap, uavhengig av landegrenser, rase og politiske standpunkt, der utøvelsen av en spennende hobby er det viktigste. Du kan ha kontakt med radioamatører over hele verden. Radioamatørene har fått tildelt spesielle frekvensbånd, og forbindelsene foregår på alle verdens språk.

Kommunikasjonen foregår på forskjellige måter:

Telefoni – vanlig tale enten på norsk, engelsk eller et annet fremmed språk.

Telegrafi (morse) – der man i tillegg til klar tekst kan benytte en rekke internasjonalt kjente forkortelser som sterkt bidrar til å redusere eventuelle språkproblemer.

Datakommunikasjon – i forskjellige former, der man bl.a. utveksler skrevne meldinger.

Bildeoverføring – ved bruk av amatørfjernsyn eller faksimile kan det utveksles bilder og tegninger.

Som radioamatør kan du f.eks. bruke radiostasjonen din til:

Datakommunikasjon

Ved å ta i bruk datakommunikasjon har radioamatørene bygd opp internasjonale informasjonsnett. Her er nyttig informasjon om de fleste felt innen amatørradio tilgjengelig.

Satellittkommunikasjon

Det finnes egne kommunikasjonssatellitter som er bygd av og for radioamatører. Disse gir nye utfordringer og nye kunnskaper gjennom eksperimentering og praktisk bruk.

Sambandstjeneste

Radioamatørene har opprettet en egen nødsambandstjeneste for å kunne assistere myndighetene under katastrofer og nødsituasjoner. På denne måten kan radioamatørene stille sine sambandskunnskaper og sitt utstyr til disposisjon for samfunnet når det er behov for det. Som trening for denne tjenesten påtar radioamatørene seg ofte sambandsoppdrag ved idrettsarrangementer o.l.

Radiopeileorientering

Dette er radioamatørenes sportslige aktivitet. Dette er en spennende form for O-løp der elektronikk og sport kombineres. Deltagerne skal på kortest mulig tid finne postene som er radiosendere skjult i terrenget. Det arrangeres både nasjonale og internasjonale mesterskap.

Konkurranser/tester

… går ut å oppnå flest mulig forbindelser innen et fastsatt tidsrom med f.eks. bestemte land eller verdensdeler. De mest populære testene samler tusener av deltagere, og vinnerne blir premiert.

DX-jakt

…er å «jakte» på radioamatører fra andre kontinenter og under andre himmelstrøk, spesielt fra slike steder der det er få eller ingen bofaste radioamatører.

Diplomjakt

Radioamatørene bekrefter forbindelser med andre stasjoner ved utveksling av skriftlige rapporter, QSL-kort. Disse kortene danner grunnlaget for å søke om forskjellige diplomer som f.eks. gis for forbindelser med et bestemt antall radioamatører innen en bestemt tidsramme. Det kan ligge flere års innsats bak et ettertraktet diplom når det endelig henger på veggen!

Slik kunne vi holde på nesten i det uendelige å regne opp alle særinteresser innen amatørradio, men det er så mange sider med denne hobbyen, at det kun blir plass til å nevne de mest vanlige.