Gruppelokalet

Gruppelokalet ligger på Rensvik utenfor Kristiansund.
Adressen er Rensvikstubben 6.