Gruppelokalet

Gruppelokalet ligger på Rensvik utenfor Kristiansund.
Adressen er Rensvikstubben 6.
Lokalet var / er under rehabilitering, men nå (mars 2020) er det kun småting som gjenstår før vi kan flytte inn radioutstyret.