Årsmøte avholdt

Lørdag 20. januar ble årsmøtet avholdt i LA6K. Tradisjonen tro ble det også påfølgende årsfest. Dette er nok klubbens mest populære arrangement, og her er det også med følge for de som ønsker det. Det var en svært vellykket kveld!

I styret var det lite endringer. Faktisk ingen endringer! Vi håper det betyr at folk både trives med å sitte i styret, og at medlemmene er fornøyde med styret.

Årets første medlemsmøte er 1. februar, og vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen! Du er også hjertelig velkommen selv om du ikke er medlem, naturligvis. Og det er heller ikke krav til å inneha lisens for å være medlem. En viss interesse for radio kan være en fordel, men heller ikke noe krav 😊