Status på gruppestasjon LA6K (skrevet av LB9RE Håvard)

I løpet av året har det skjedde det mye på stasjonen. Det ble forrige vinter observert at rotoren ikke virket lengre og etterhvert snurret antennen mer eller mindre fritt rundt i vinden. Kabler ble også ødelagt. Det ble derfor bestemt at det måtte utføres mange dugnader på torsdager gjennom sommer og høst for å utføre dette arbeidet.

Etter en kort diskusjon ble det bestemt at rotor måtte skiftes i løpet av sommeren. Valget falt på en italiensk rotor med robust mekanikk, fra PRO.SIS.TEL.

Vår antenne, en Fritzel, hadde også sett bedre dager og kunne ha behov for litt vedlikehold. Siden masten hverken kan jekkes ned eller legges ned, er det en tung og omfattende operasjon å ta ned antennene og få den opp igjen siden det ikke er greit å komme til med en stor nok lift. Det ble derfor bestemt at antennen burde skiftes til en type som var tilnærmet vedlikeholdsfri og som eventuelt var lettere å ta ned og sette opp igjen. Valget falt på en Ultrabeam UB6-40 fra WIMO med to elementet i to sløyfer for 20m til 6m og et element for 30-40m.

Det første som ble gjort var å ta ned Fritzel antennen. Dette måtte gjøres ved å demontere deler av antennen oppe i masten og plukke den ned i flere biter. Deretter ble den gamle rotoren og kablene tatt ned.

Utstyret til ny antenne hadde kommet i god tid. Det første som ble gjort var å få laget et nytt fundament for montering av rotoren. Deretter ble rotoren montert med ny styrekabel ned til koblingsboksen ned på masten. Kabelen ble deretter ført videre inn i radiorommet til styreenheten.

Den nye antennen kom i en stor eske med mange mindre esker og pakninger inni. I løpet av noen dugnadskvelder ble alle biter satt sammen til en fungerende antenne. Sluttmonteringen ble gjort utendørs siden lokalet ikke var langt nok til monteringen. Antennen ble løftet opp og montert på plass på et 50 mm aluminiums rør. Dette var en tung og arbeidskrevende jobb, men etterhvert kom den på plass. Det er benyttet bolter gjennom røret for både rotor og antennefeste og dermed kan den ikke rotere seg fri på røret. Innretning av antenne bli litt feil i første forsøk, men etter en korreksjon ble alt riktig. Til slutt ble det montert en X-30 for 2m/70cm på toppen av røret som holdt antennen. Ultrabeam antennen krever en styrekabel for å justere elementene til resonans på ønsket frekvens. Denne styrekabelen ble ført inn til radiorommet og koblet til styreboksen.

Antenne ferdig montert. Foldet-dipol for Winlink også godt synlig.

Styreenhetene for rotor og antenne ble deretter koblet opp til PC for radio A. Etter en del IT arbeid, kunne disse nå styres fra PC til ønsket frekvens og retning via loggeprogrammet logger32.

Winlink stasjonen kom også i gang i løpet av sommeren. Stasjon A og Winlinkstasjonen bør ikke kjøres samtidig da dette kan skade følsomt radioutstyr. Det ble derfor installert en manuell antennevender og en 50 ohm terminering for Winlinkstasjonen for å beskytte denne når stasjon A er i bruk. Dette medfører at Winlink på LA6K i denne perioden faller ut fra Winlinknettet, men dette er ikke noe problem siden stasjon A generelt er i bruk i en relativ kort periode av døgnet, et år sett under ett.

Det var mange som deltok på dugnadene og de som deltok hyppigst var:

Ole, LA9VBA, Helge, LB4MI, Håvard, LB9RE, Linda, LB4AJ, Svein, LA1ITA, Leif, LB2LH, Ola, LA9DBA, Christian, LB8UG og flere.

Takk til alle som deltok og som nå har gitt LA6K en stasjon på HF som vi alle kan være stolte av.