Aktiviteter

2022

Mars og vi er i gang med medlemsmøter som vanlig etter listen under Medlemsmøter.

Frivillighets dagen i Kristiansund 12.juni kl 14-17 i Folkeparken, mer info kommer.

ILLW – fyrhelg på Stavneset 20-21. august. Gi beskjed til styret om du er med på turen.

2021

November og vi er i gang med medlemsmøter som vanlig etter listen under Medlemsmøter

Utover våren har arbeidet kommet i gang med å sette opp radioutstyret i radiorommet. I løpet av april/mai er stasjon A nå operativ på noen bånd, 20-15-10m med PA. Det gjenstår ennå mye antennearbeid som helst bør utføres i dagslys og i godt vær.

Stasjon B har fått i gang PCen, men mangler ennå en godt fungerende radio. Den vil komme om ikke lenge. Til denne stasjonen er det satt opp en rammeantenne for 6m og en 2m antenne av typen foldet dipol på taket. Under utprøving gav denne antennen gode signaler på 2m ut til Smøla selv om det er nærhindring i den retningen. Antennen for 6m er ennå ikke prøvd, men antenneanalysatoren viser gode resultater.

Videre arbeid blir å koble opp WARC bånd på beamen og installere slopere på lav bånd fra masten. Kanskje det også vil bli prøvd å shunt-føde masten på 80-160m , vi får se hva som blir mulig å få til.

Mer info om stasjonen finnes på denne siden, https://la6k.no/LA6K-stasjon/.

Følg med på denne siden eller gruppens Facebook side for oppdatering om vi kan starte mølteaktiviteten igjen.

2020

Slik situasjonene er nå er det veldig vanskelig å planlegge detaljer framover i tid.
Den pågående pandemien har skapt mye krøll for alle og enhver hittil i år. Hvordan situasjonen blir etter ferien og fram til første medlemsmøtet i september er det ingen som vet ennå. Vi krysser fingrene og håper det beste. Ha en riktig god sommer alle sammen, og som de sier «over there» Stay Safe!

Det som er først på programmet er montering av antenne- og styrekabler inn til radiorommet. Da vil vi montere opp radioutstyr og maskiner for logging.

2020 vil nok bli et meget spesiellt år også for oss i gruppa.
Av planlagte aktiviteter er «Lighthouse weekend» i august, det gjenstår å se hvordan tiden blir framover.

Lisenskurs er planlagt med oppstart september 2020, hvordan det går er det ingen som vet ennå.

26-27 september er jo dato for CQ WW RTTY som er en aktivitet som passer nå når vi har to rigger med tilhørende bandpassfiltere.